Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X112r_531_1 B ZE_G_X090r_531_1 ZE_G_X090v_531_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 112r, nr. 539 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 90r-90v, nr. 517 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Aechte sheren Nyclais Costijns z. dochter.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 175.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 532.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat joncfrou Achteb sheren Nyclaysc Costins soens dochter van Cats, Wouters wifd van den Vliete, voir ons quame ende verliede hair dat si vercocht hevet Janf Willaemsg sone van Oister Sobburchh, also verre alst onse wille ware, VI metei ende Ij halfk ende XLI roeden tiende in Wille dicsl hoeke ende in Lesse, die hairs vadersm n waren, ende si ons op ghedraghen hevet toit Jan Willaemso soens behoef voirscreven; zo hebben wi hem gracie ghedaen ende hebben hem desen voirs. tiende verliet van ons te houdene ende te besittene in alrep manieren alse die brief hout ende die ordinance van den tiende die bi consente van ons ende bi wilcore van onsen mannen van Zeelandq dair of ghemact ende bezeghelt es, behouden elken anderen sijns rechts. Ende hier of zal hi onsr jaerlix te pachte gheven IIII s. ende II d. Hollandss.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburcht des zatersdaghes voir sente Gregorisu dach in marte int jaer ons Heren M CCC endev XXVIII.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Iohannemw Heynrixx f. receptorem.

a
Will. A.
b
Aghete B.
c
Niclais B.
d
wijf B.
e
quan A.
f
Janne B.
g
Will. A; Will's B.
h
Oister Zobburch B.
i
m. AB.
j
een onduidelijk teken in de vorm van ½ A.
k
½ i.p.v. I half B.
l
Wille | dics A.
m
wadd' A.
n
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven A.
o
Will. A; Will's B.
p
allen den B.
q
Zeel. AB.
r
ontbr. B.
s
Holl. AB.
t
Midd. A; Middelb. B.
u
Gregorijs B.
v
anno i.p.v. in marte ... ende B.
w
Io A; Jan B.
x
Heynr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Willemsz. van Oost-Souburg