Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X119v_581_1 B ZE_G_X096v_581_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 119v, nr. 589 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96v, nr. 567 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Aghete Willems wijff.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. ZE 579 en 580.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat joncfrou Aghete, Willaemsb wijf van den Zouten landec, an ons verzocht heeft dat derdendeel van der tienden in Cortekene ende in Kuddinchemd ende van Hughe Elwouts tiende van Wijc, die Katherinee Wouters dochter hair moeder te houden plach, ende dair joncfrou Aghete voirs. onsf hair verzoecg of betailt heeft bi Vrederic die wile dat hi onse rentemeyster was in Zeeland, wilc derdendeel van alle der tienden voirscreven wi verlien joncfrou Agheten voirscreven, behouden elken anderen sijns rechts, van ons te houden ende te besitten in allen manieren alse die brief houd die bi wilcoir van ons ende van onse mannen van Zeeland dair of ghemaect ende beseghelt esh; ende hier of sal si ons jairlix te pachte gheven achtien penninghe ende eenen hallingi Hollandsj.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburghk des zonnendaghes na sinte Gheerden dach int jair ons Heren M° CCC°l XXXI°.

a
Will. AB.
b
Will's AB.
c
Souten lande B.
d
de eerste d gecorrigeerd B.
e
Katerine B.
f
o gecorrigeerd A.
g
ver (v') boven de regel toegevoegd A.
h
etc. i.p.v. alse die brief ... es B.
i
XVIII½ d. i.p.v. achtien penninghe ende eenen halling B.
j
Holl. AB.
k
Midd. A.
l
ons Heren M° CCC° ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aachte, echtgenote van Willem van Zoutelande