Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X120v_585_1 B ZE_G_X097r_585_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 120v, nr. 593 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt, naar verloren voorbeeld).

Deze tekst is door hand 3D later toegevoegd in de ondermarge van het blad; de letter b in de marge geeft aan dat hij dient te volgen op de door dezelfde scribent eveneens toegevoegde tekst in de ondermarge van f. 120r, gemerkt met de letter a.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 97r, nr. 573 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt, naar verloren voorbeeld).
Opschrift:

Joncfrou Aechte Woutter Thonis zoens wijff.

Deze tekst is door hand 3D later toegevoegd in de ondermarge van het blad; de letter b in de marge geeft aan dat hij dient te volgen op de door dezelfde scribent eveneens toegevoegde tekst in de ondermarge van f. 96v, gemerkt met de letter b.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 201.

Wi Willema ..grave etc.b maken cond etc. dat Wouter Thonijs sone van den Vliete met onser hand ghemaict hevet joncvrou Aechten, sinen wive, tot hare lijftochte zestien ghemete tienden ligghende in Wissenkerckec in Nortbevelandd, in sulker manieren: wair dat zake dat Wouter storve eer joncvrou Aechte sonder kindere bi hare te latene, so sal si den tiende behouden tot haren live; mar storve hi ende hi kindere liete bi hair, soe soude die tiende comen op die kindere alse sie hare daghe hadden met alsulken rechte als si sculdich ware te comene.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchf des vridaghes na der Elf dusent magheden dach int jair ons Heren M° CCC° een ende dortich.

a
Will. AB.
b
ontbr. A.
c
Wissen kerke B.
d
Nortbevel. AB.
e
s verbeterd uit h B.
f
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter Antonisz. van den Vliet en zijn echtgenote jonkvrouw Aachte