Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X125r_614_1 B ZE_G_X100v_614_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 125r, nr. 623 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 100v, nr. 605 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Huge Boenen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 212.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve Hughe Bonenc sone zeventien mete ambochts eene line min, die gheleghen sijn in den ambochte van Elkerzee, die ons ane bestorven waren van Heynricd Wiven Witten sone, omme menighen trouwen dienst diee hi ons ghedaen heeft; ende die sal hi van ons houden ten rechten leene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na Paischdach int jair ons Heren f M CCC drie ende dortich.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Boenen B.
d
Heynr. AB.
e
dien B.
f
hier M, doorgestreept A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Boenenz.