Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X126v_622_1 B ZE_G_X101v_622_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 126v, nr. 631 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 101v, nr. 613 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Poertfliet.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 217.

Wi Willaema graveb c etc. ombieden allen onsen goeden luden van Poirtflietd dat niement te gheenen parlemente en come mit zwairden, mit kniven noch mit anders onlofliken harnasche; ende soe wie dat dair toghe in eenighen pairlemente, die verboirde alsoe dicke als hijt dede X scellinghe.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, hebben wi desen brief etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na der Heylighere Crucen dach in septembre annof XXXIII°.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
hier van Heynn. B.
d
Portfliet B.
e
Heylighen B.
f
int jair, de eerste letter van int verbeterd uit a B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van Poortvliet