Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X104v_661_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104v, nr. 651 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., wrs. naar A).
Opschrift:

Joncfrou Margrietea Willam Thonis zoons.

Zie de opmerking bij nr. ZE 660 over het ontbreken van deze tekst in de primaire registratie AGH 304.

Vgl. nr. ZE 59.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwen etc. maken cond allen luden dat Willaem Tonijs sone van Cortekene mid onser hand ende mid onsen brieve hier voirmaels ghemaict hevet joncvrou Margrieten sinen wive tot hare lijftochte vive ende twintich pond Tornoysec tsyaers op sinen tiende in Cortekene ende in Koninchem ende up sine vered in Cortekene, ende nu es Willaeme voirs. voir ons ghecomen ende hevet mid onser hand joncfrou Margrieten sinen wiven voirs. in beteringhe voir hore lijftochte ghemaict alle sinen tiende in Cortekene ende in Koninchem, die groet es jeghens neghen mete tienden, ende al sijn deel van der vere van Cortekene; in wilker lijftochte wi gheloven joncvrou Margreten voirs. te houden alse wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde etc. Ghegheven in Zierixzee des anders daghes na sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum; G. Alewini.

a
M'griete B.
b
Will. B.
c
Tor. B.
d
de eerste e bovengeschreven B.
e
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Antonisz. van Kortgene en zijn echtgenote jonkvrouw Margareta