Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X131r_668_1 B ZE_G_X105r_668_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 131r, nr. 667 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105r, nr. 658 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willam Marlijnsa edeldom.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 577.

Willaem van Heynnegouwenb, ..grave van Zeellandc, maken cond allen luden dat voir ons ind die wayride ghedinghet was tote Reymerswalee van Willaem Mairlijns edeldomme, Clays Everdey soens sone uyt Cruninghen, ende vonden es in der wayride dat sijn moeder een welgheboeren wijf was beyde van Willaem Mairlijn haren vader ende van Adelisen hore moeder, also dat Willaem Mairlijn voirs. metter wayride half edel bekent es.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelef. Ghegheven tote Reymerswaleg des sonnendaghes na half aprelle int jair ons Heren M° CCC° sesse ende dortich.

a
M'lijns B.
b
Heynn. AB.
c
Zeell. AB.
d
i gecorrigeerd A.
e
Reym'swale AB.
f
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
g
Reym'swale AB.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland
Destinataris: Willem Merlijn, zoon van Nicolaas Everdeisz. uit Kruiningen