Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X131v_672_1 B ZE_G_X105v_672_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 131v, nr. 671 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 105v, nr. 662 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan ende Costijn van Renesse.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 240.

Over deze slepende kwestie zie voorts nrs. ZE 36 en 319 en WI 102.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat here Costijn van Reynesse, ridder, hier voirmaels jeghens ons cofte vijf hondert ghemete ambochts ligghende in Bairland ende ons ane quamen van dien van Everinghen, ende dat na heren Costijns doyt voirs. ghecomen sien here Gherolf van Cats ridder, Jan, Wolfaird ende Pieter Clays sone van Ossenvate, onse manne, ende hebben ghetuicht voir Willaemd van Heynnegouwene gravef van Zeellandg, onsen sone, alse manne ende mid horen opene brieve bezeghelt mid horen zeghelen dat si dair over waren dair here Costijn voirs. voir ons verlyede dat hi diene helfte van den vijf hondert ghemete ambochts voirscreven ghecoft hadde tot ziere neven behoef Jans ende Costijns van Reynesse, ende dat zijt van haren goede vergouden hadden ende dat hi die helfte van den ambochte quite scout, ende wi die helfte Jan ende Costijn verlyeden ende zijt van ons ontfenghen, dair onse manne voirnoemt jeghenwoirdich waren. Ende want Jan ende Costijn voirnoemt mid horen eede ghesterct hebben dat alle dinghe ghevaren sien alse voirscreven h, soe hebben wi hem dese dordalf hondert ghemete ambochts voirscreven verlyet ende verlyen mid desen brieve van ons ten rechten liene te houden gheliken haren anderen goede.

Ghegheven in den Haghe op onser Vrouwen dach nativitas int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum de Vorne et alios; G. Alewini.

a
Heynn. AB.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
d
Will. B.
e
Heynn. AB.
f
..grave B.
g
Zeell. AB.
h
hier es B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan en Costijn van Renesse