Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X006v_041_1 ZH_G_X007r_041_2 ZH_G_X007v_041_3 C ZH_K_X010r_041_2 ZH_K_X010v_041_3 ZH_K_X011r_041_4 ZH_K_X009v_041_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 6v-7v, nr. 42 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Hoesden.

In de marge, door andere hand: Hoesden.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 9v-11r, nr. 43 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Uuyt spraecke vanden landen van Huesden tot prouffite ende voordeele des hertogen van Brabant ende achterdeel des graven van Hollanta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 218-220.

Over de kwestie-Heusden zie de onder nr. ZH 21 genoemde oorkonden.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Universis presentia visuris vel audituris, Gerardusb comes Juliacensisc salutem et noscere veritatem. Noveritis quod cum in causa et in negociis que vertuntur inter illustros viros dominos nostros dilectos Ihoannemd ducem Brabantie, Lottoringiee ac Limburgief eiusque in hac parteg consortes et coadiutores ex una parte, necnon Wilhelmumh Haynnoniei, Hollandiej etk Zeelandiel comitemm dominumque Frisie ex altera, videlicet super opido de Hoesden et eius pertinentiis in nos tamquam in arbitrum et arbitratorem et amicabilem compositorem fuerit compromissum, et nos huiusmodi in nos recepimus conpromissum eisdem dominis nostris et partibus hinc inde complacendi, nos quoque equa dictorum dominorum nostrorum et partium voluntate dicti compromissi terminon usque nunc prorogato et adhuc eo pendente et eisdem dominis nostris et partibus hinc inde in dicto negotio per nos ut arbitrum solum de iure diffinire et pronunciare cum instantia petentibus et nono volentibus, quantumcumque etiam concordiam et amicabilem compositionem desideravimus in negocio eodem; tandem quiap ex actis et probatis et deductis coram nobis hinc inde in primis per domino nostro comite Haynnonieq etc. non venimusr aliud nisi quod nobilis vir quondam Ihoanness dominus de Hoesdomt lapso XXIX annorum spacio vel circiteru opidum suum de Hoesden et libertates opidi eiusdem quibusdam suis tantummodov litteris, in quibus nec dicti domini nostri ducis Brabantie suorumque progenitorum ut dominorum principalium, nec alterius cuiuscumquew cuius intersit, apparetx consensus adhibitusy nec requisitus, donaverit seu supraportaverit simplicis donationis et supraportationis titulo quondam spectabili viro domino Florentioz comitia' Hollandie huiusmodi opidum et libertates, donavit et supraportavit et deinde ea recepit nomine feodi ab eodem. Produxeritque idem dominus noster comes Haynnonieb' super assertionec' sua duos testes principales et verius ad verum eundo, unum ex cuius tercia dispositione apparet intentio littere donationis et supraportationis antedicte necnon alios licet paucos numerod' duodecim vel circa, nichil de vero vel circa scientia sed solum de auditu auditus in suffragium premissorum deponentes; ete' non appareant vel producantur instrumenta vel alique littere autenticef' alicuius scientie vel consensus quo ad presentem donationem et supraportationem earumdemg' donationis et supraportationis tempore vel post dicti domini nostri ducis vel suorum progenitorum vel predecessorum comitisque Clevensish', qui est vel pro tempore fuerat, seu alterius cuius intersit. Cuiusqam viceque versa appareant et coram nobis sint deducta et exhibita fide dignorum tam vasallorum plurimorum quam aliorum bonorum testimonia ad eum finemi' quod castrum de Hoesden, de quo tamen inter partes non est questio, necnon opidum j' dominium de Hoesden et eorum pertinencia prout sita sunt ultra Veterem Mosam versus terram de Altena, pertineant principaliter iure dictik' dominii ad dictum dominum nostrum ducem, sicut ad suos progenitores ab antiquo, et ad comitem Clevenseml' iure vassallatus et in feodationis titulo, qui est et eos qui pro tempore fuerint, sive vassalli et immediati domini ducis et suorum progenitorum de bonis eisdem, sicut et impubesm' nobilis qui nunc est, videlicet Ihoannesn' quondam filius domini Ihoanniso' domini de Hoesden et eius nomine ut manburnus Ihoannesp' de Elshoute, armiger, vassallatus nomine est infeodatus et investitus de bonis antedictis a nobili q' viro Theodericor' comite Clevensis', ad quem usque nunc dicto nomine ut ad inmediatum vassallum dicti dominiit' et bonorum quieta possessiou' est obtenta et producta. Item quocienscumque domini de Hoesden qui pro tempore fuerant oppressiones et guaras passi sunt, nunquam tamen domini comitis Hollandie qui est vel pro tempore fuerant prestabant auxilium seu defentionem v' aliquam eisdem dominis et dominio de Hoesdenw', licet domini directi ad hoc teneantur suis vassallis tam de iure quam equitate. Item quomodo impossibile sit nec a iure et ratione alienum quod si predictis donationis et supraportationis titulo dictus dominus noster comes Haynnoniex' querat sibi ius dominiiy' in dictis opido, bonis et dominio de Hoesden, quod ex alia consequentia contraria puta proprietatis et ducati dominii titulo possit et debeat huiusmodi vendicare, maxime cum donans et supportans non habuerit in eisdem bonis directum et verum dominium, sed potius ea dependent a domino duce Brabanciez', principali talium bonorum domino, eta'' a comite Clevensi inmediate, sine quorum consensu et apropriatione, cum nec litteris nec alia sufficienter appareant, nullus dominus de Hoesden de iure et mediatus vassallus de dictis bonis aliquam donationem, alienationem vel distractionem eorundem bonorum et dominii ut validus facere valeatb''; sic quod etiam pro iure nobilium virorum comitis Clevensis qui est et suorum progenitorum qui inmediatec'' fuerit probatum et ad nos productum, tam per ipsum comitem qui nunc est et sexaginta vel plus testes fidedignos tam nobiles in magna parte quam ministeriales alios, milites et famulos, ipsius comitis Clevensis omnes et singulos vassallos et pares Curie, utd'' iuramentis omni eorundem tanquam de certa scientia et de vero quod opidum, terra et dominium de Hoesden ut sita sunt ultra Veterem Mosam versus terram de Altena sinte'' de pertinencia domini comitis Clevensis qui est et suorum progenitorum qui pro tempore fuerant, ut vassalli domini ducis Brabantie qui est et pro tempore fuerant, de bonis eisdem. Et quodf'' dictus dux est verus et directus dominus dominorum eorundem, temperaturque inter cetera deductum et probatum quod sepius et frequentius domini de Hoesdeng'' qui pro tempore fuerant cum quibuslibet suis guerris adiuti sunt defensati per dominos comitesh'' Clevenses prout pro tempore fuerant, sicut a suis dominis et sue fidelitatis et vassallatus nomine sicut a dicto et eiusdem subiectionis nomine hii idem domini de Hoesden eisdem comitibus suisi'' dominis et in eorum guerris prestiterant auxilium, et quod ad hoc competentia servicia iuxta posse sicut ea de dicta. Item quoque quod vacantibus legitime et successive IIIIor vicibus a XIIcim annis citra inmediate predictis opido, terra et dominio de Hoesden infra predictum districtum domini de Hoesden, heredes qui successive fuerant quesierunt, habuerunt et optinuerunt dicta opida, terram, thelonium et dominium iure feodi, in cuius investitura a dominis comitibus Clevensibus prout pro tempore fuerant in primis videlicet dominus Ihoannesj'' quondam dominus de Hoesden, mortuo domino Theodericok'' quondam comite Clevensi a domino Ottone suo antecessore, deindel'' mortuo ipso domino Ihoannem'' de Hoesden Ihoannesn'' eius o'' filius et successor ab eodem domino Ottone comite, et deinde mortuo eodem domino Ottone idem Ihoannesp'' a Theodericoq'' nunc comite Clevensi, et nunc ultimo r'' mortuo dictos'' Ihoannet'' Iohannesu'' de Helshoutev'' mamburnio nomine pro impube filio quondam domini Iohannisw'' domini de Hoesden sepius iam predicti, domino comite Hollandie se nunquam nec eius nomine aliquo altero unquam nisi nunc in aliquo opponente. Verum quia predictis omnibus et singulis sepius et cumx'' ex actay'' diligentia prout iacent et ex actis liquent et clare trahi possunt, ac etiam consideratis in huiusmodi considerandis coram iuris peritis sapientibusque aliis quam pluribus recensitis et eorum sufficienter usi consilio, invenimus intentionem domini nostri comitis Hollandie minime fundatam, sed potius dictorum domini nostri ducis Brabantiez'' dictiquea''' comitis Clevensis et eorum consortium intencionem fundatam et sufficienter b''' probatam, prout eos continget ex adverso. In Dei nomine ius dicendo ex vi compromissi in nos hinc inde facti et suscepti, pronunciamus et diffinimus predictum opidum, terram, theloneum et dominium de Hoesden prout sita sunt ultra Veterem Mosam versus terram de Althenac''', de quibus est mota questio, ad dictum dominum nostrum ducem Brabantied''' ut ad principalem dominum iure dominii directi pertinere et pertinere debere, dum tamen premissis salvis dominus noster dux predictus personaliter et deinde assumptis e''' cum duobus fidedignis partibus Curie suis vassallis predicta opidum, terram, theloneum etf''' dominium de Hoesden per iuramentum suum declarent et asserant ad ipsum dominum ducem tanquam ad principalem dominum iure directi dominii pertinere; quo facto eadem pronuntiatione dicimus ea ad nobilem virum Theodericemg''' comitem Clevensem, coadiutorem eiusdem domini ducish''', iure fidelitatis et vassallatus domini ducis eiusdem necnon consequenter dependere iure vassallatus talis ab eodem comite quo ad filium impubem quondam domini Ihoannisi''' domini de Hoesden et eius manburnio nomine ad Ihoannemj''' de Elshoute supradictum.

In cuius pronunciationis et diffinitionis testimonium fecimus sigillok''' nostro communiri. Datum Indighenl''' feria tercia ante beati Michaelism''' archangheli anno Domini n''' Mo CCCo decimo nono.

a
Holl't C.
b
Ger. BC.
c
Juliacen. BC.
d
Ihōem B; Ihēm C.
e
Lottor. BC.
f
Limburg. BC.
g
te in tweede instantie bovengeschreven B.
h
Wilh'n B; Will. C.
i
ontbr. B; Haynn. C.
j
Holl. BC (hierna steeds zo verkort; verder niet aangegeven).
k
onduidelijk teken BC, in C vast aan de voorafgaande verkorting Holl.
l
Zeeland. B; Zeel. C.
m
comitemque BC, de afkorting van que doorgestreept B.
n
door andere hand gecorrigeerd C.
o
lees mogelijk omnino, als in ChHZ.
p
door andere hand gecorrigeerd C.
q
Haynn. BC.
r
aldus BC; lees invenimus, als in ChHZ.
s
Ihōes B; Ihēs C.
t
Hoesdem C.
u
deels op rasuur B.
v
geëxpungeerd B.
w
door andere hand verbeterd uit cuiusque BC, deels op rasuur B.
x
vóór de a onduidelijke tekens (een c met erboven een afkortingsstreep?) B.
y
dhi gecorrigeerd B; boven de d de aanzet van een afkortingsteken C.
z
Florencio C.
a'
de laatste letter uit e B.
b'
Haynn. BC.
c'
assencione C.
d'
geëxpungeerd B; door andere hand verbeterd C.
e'
gecorrigeerd BC.
f'
de letters utē door andere hand gecorrigeerd B.
g'
earundū C.
h'
Cleven., de n verbeterd uit de afkorting van que B.
i'
fide C.
j'
hier ontbreekt wel et BC.
k'
door andere hand gecorrigeerd B; lees directi.
l'
Clevens. BC.
m'
p uit b B.
n'
Ihōes B; Ihēs C.
o'
Ihōis B; Ihīs C.
p'
Ihōes B; Ihēs C.
q'
hier en in de volgende regels om een deels genaaide scheur in het perkament heen geschreven C.
r'
The. BC.
s'
Cleven. BC (de vormen van deze naam hierna steeds zo verkort; verder niet aangegeven).
t'
de laatste letter door andere hand gecorrigeerd B.
u'
io op rasuur B.
v'
hier een spatie vanwege twee gaten in het perkament B.
w'
de Hoesden ontbr. C.
x'
Haynn. B.
y'
de laatste i tussengeschreven B.
z'
Brabantie C.
a''
bovengeschreven C.
b''
verbeterd uit valebat B.
c''
in mediate C.
d''
Curie ut verbeterd, deels op rasuur BC.
e''
op rasuur B.
f''
boven de regel toegevoegd C.
g''
Hoesdem C.
h''
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
i''
de eerste letter verdwenen in een vlek B.
j''
Ihōes B; Ihēs C.
k''
Th'o B; The. C.
l''
de afkortingsstreep verbeterd uit een bovengeschreven a BC.
m''
Ihōe B; Ihē C.
n''
Ihōes BC.
o''
hier en in de volgende regels om een deels genaaide scheur in het perkament heen geschreven C.
p''
Ihōes B; Ihēs C.
q''
Th'o, de o uit e B; The. C.
r''
hier een d, direct uitgeveegd B.
s''
door andere hand gecorrigeerd B.
t''
Ihōe B; Ihē C.
u''
Ihōes C.
v''
Elshoute C.
w''
Ihīs C.
x''
door andere hand boven de regel toegevoegd C.
y''
ex en acta gescheiden door een verticale streep B.
z''
Brabancie C.
a'''
sed potius ... dictique op rasuur B.
b'''
hier om een gat en een genaaide scheur heen geschreven B.
c'''
Altena C.
d'''
Brabancie C.
e'''
hier et B.
f'''
ontbr. B.
g'''
The. BC.
h'''
d gecorrigeerd B.
i'''
Ihōis BC.
j'''
Ihōem B; Iohannem C.
k'''
de laatste letter gecorrigeerd B.
l'''
Indighē BC.
m'''
Michael. B; Mychael. C.
n'''
hier een spatie vanwege gaten in het perkament B.
Oorkonder: graaf Gerard VII van Gulik
Destinataris: graaf Willem III en hertog Jan III van Brabant