Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X007v_042_1 ZH_G_X008r_042_2 C ZH_K_X011r_042_1 ZH_K_X011v_042_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 7v-8r, nr. 43 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Heere Nyclayse van Subburch widimus.

In de marge: Alblaes.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 11r-11v, nr. 44 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Data ambocht van Alblas vercoft om VIII lb. Hollantsb mit condicien dattet nae gehouden sall wesen ten rechten leene.

Het is niet uit te maken welke van de twee dateringen de correcte is: die van B op zaterdag voor Simon en Judasdag of die van C op de zaterdag erna.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die dese letteren zullen zien of horen lesen, Ghodevaerdc bider ghenadenisse ons Heren abt van sente Michiels van Antwerpend van der ordenen van Premonstreyt van den bisscopdoeme van Kamerike, saluyt met kennissen der waerheyden. Wi doen kont u allen dat wi ghesien ende over lesen hebben letteren eens edels mans mijns tsier Dierix tsheren e wilen was van Theylinghen, ridders, met sinen zeghele bezeghelt, die niet ghevalscht noch ghecanselleerd en waren, sprekende van worde te worde in dere manieren.

(Volgt de tekst van de oorkonde van Dirk heer van Teilingen voor heer Nicolaas van Souburg d.d. 1280 september 24, ed. OHZ IV, p. 112-114, nr. 1921.)

Ende want wi voerghenoemde abt van sinte Michiels ghesien ende ghelesen hebben dese voers. letteren in alle der manieren dief hier voer ghenoemt es, hebbe wi in orkonden daer of onsen zeghel ane dese lettre ghehanghen, die ghegheven waren des zaterdaghes voerg sente Simonsh ende Juden daghe int jaer ons Heren alsmen screefi MoCCCo ende neghentiene.

a
verbeterd uit De C.
b
Holl'ts C.
c
Ghodevairt C.
d
Antwarpen C.
e
hier van, geëxpungeerd C.
f
dat C.
g
na C.
h
Symon C.
i
screft met een tweede e bovengeschreven en de eind-t geëxpungeerd B; scref C.
Oorkonder: Godfried, abt van de Sint Michielsabdij te Antwerpen
Destinataris: heer Nicolaas van Souburg, ridder