Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X010r_054_1 ZH_G_X010v_054_2 C ZH_K_X014v_054_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 10r-10v, nr. 55 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een seggen van enen doetslage.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 14v, nr. 56 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 239.

Vgl. nr. ZH 373.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken cont allen luden dat dit onse segghen is van Coppaerdsc Droeghen doet ende sinen maghen, vriende ende helpers op die ene zide ende jonghe Boudijnd van den Poel ende sinen vader ende horen maghen, vriende ende helpers op die ander zide.

In den eersten so sal jonghe Boudijn van den Poele doen winnen vijf hondert zielmissen Coppaerdse siele voers. te ghenaden, ende cloesterwinninghe doen tusken Maze ende Zipef alse sede ende woente es, ende daer of brieve brenghen te lesten daghe.

Voerdg sullen Boudijn ende Boudijn voers. voetval doen met hondert manne wollen ende barvoet, upstaen ende mannen werden ten middelsten daghe.

Voerd salmen Coppaerdh voers. ghelden anderhalf hondert pond Hollandsi, ende hier mede sellen versoenen ende tland hebben Wouter Clap ende Jan die Zuker; j ende der zoene selmen ons gheven van hoere twie land winninghe twintich pond.

Voerd selmen uyt diere zelver soene oude Boudijn van den Poele voer sine smerte gheven dertich pond.

Voerd so sal Tyeghe gheven oude Boudine voers. voer die misdaet die hi tieghens Boudijn dede tien pond. Aldus hevet Boudijn viertich pond, dus blivet die soene hondert pond. Des zetten wi te eerfzone ende te maechzone viertich pond ende te voersone viertich pond, die zelmen deelen bi onsen baeliu van Zuythollandk, ende bi den vrienden te gheven dien ghenen dies wardich sijn. Ende wiere den doden nare es dan den levenden voers., die en zal ghiene soene gheven; ende so wie enen na es, die zal soene gheven ende nemen. Dese soene zalmen betalen tote sente Gheerdenl berghe, een derendeelm des lesten heylighen daghes na Kerssavond naestn comende, een derendeel des lesten heylighen daghes na Paeschen ende een derendeel des lesten heylighen daghes na Pijnster naest comende. Ende ten middelsten daghe zullen si kiesen hoer oervete diemen hem doen sal ten lesten daghe.

Hier mede segghe wi ene aelinghe zoene ende ene vaste, te houden elken man up sijn lief ende up sijn goet, tote ons zelves proeven, alle recht uyt gheset; ende of enighe dingheo waren te verbeteren, dat houden wi tote ons zelfs verclaren op die wijt bevelen.

Voert van jonghe Boudijns landwinninghe, dat houde wi an ons selven; ende van Coppaerdsp goede dat ons toe ghewiset es, dat houden wi an ons zelven.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onse zeghele. Ghegheven in den Haghe des donerdaghesq voir sinte Bartholomeus daghe int jaer ons heren M CCC ende twintich.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heynn. C.
c
Copp's C.
d
Boudijns C.
e
Copparts C.
f
Sipe C.
g
de d in tweede instantie tussengeschreven B.
h
Coppart C.
i
Holl. BC.
j
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament geschreven C.
k
Zuytholl. BC.
l
Gh'den C.
m
derdendeel C; ook hierna.
n
verbeterd uit na door bovenschrijving van de drie laatste letters B.
o
ontbr. C.
p
Coppards C.
q
donresdaghes C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrienden en verwanten van Coppard Droge en die van Boudewijn van den Poel