Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X042v_184_1 B ZH_G_X033v_184_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 42v, nr. 184 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33v, nr. 179 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Heynen Andries etc. hoe sij welboren gemaict sijn.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141.

Wi Willema grave b etc. maken cont allen ludenc dat wi Heynend Andriese sone ende Hannen Andries sone sinen broeder, Andries Zisebetten sone ende Hannef Zisebetten sone ende Jacob Zisebetten sone sinen broderen, ghegheven hebben ende gheven med desen brieve omme bede wille van horen vrienden, dier ons omme ghebeden hebben, dat si also langhe als si leven wesen zullen in welgheborenre lude stat.

In orkonde desen brive bezeghelt met onsen segheleg. Ghegheven te Zenteh Gheerden berghe op sHeylighes cruis avond Ascenciei int jaer ons Heren M CCC vive ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathiam Rengherij.

a
Will. B.
b
hier van Heneg. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
s over de geradeerde letters is A.
f
Hannen B.
g
etc. i.p.v. desen brive ... seghele B.
h
Zinte B.
i
Ascentioen B.
j
Reng's sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hein en Hanne Andriesz., broers, en Andries, Hanne en Jacob Zisebettenz., broers