Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047v_209_1 B ZH_G_X039r_209_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47v, nr. 209 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 39r, nr. 202 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan Gerijts z. vander Merwedea.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 148.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden dat wi orlof gheven Pieter Vinnen sone van den Damme dat hi Jan Ghereyts sone van der Merewedec zetten mach van sinen weghen ghewaert rechter te wesen in Brandwijc ende in Ghibenlandd; dit zal ghedueren tote onsen wederzegghen.

Ghegheven in dene Haghe des zaterdaghes na Midvasten int jaer ons Heren Mo CCC vive ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielem et Mathiamf Renghersg sone.

a
M'wede B.
b
Will. B.
c
Me'wede AB.
d
Ghyben land B.
e
die B.
f
Math. B.
g
R. A; Regh's B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Vinnenz. van den Damme