Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X049v_222_1 B ZH_G_X041r_222_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 49v, nr. 221 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 41r, nr. 214 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willem den wapen maker.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 151.

Wi Willaema grave etc. ombieden u alle onsen tolnaren, waer dat ghi wonachtehb sijt, dat wi gheoerloeft hebben ende gheoerloven met desen brieve Willemmec den wapenmaker, den houdere van dese brieve, dat hi tolne vry varen sal binnen onsen lande met sinen wapinen ende harnasched die hi bringhen zal te coepe, waire bi dat wi u ombieden dat ghi hem alsoe vry laet varen. Dese brief zal gheduren tote onsen wedersegghen.

In orcunde desen brieve beseghelt met onsen zeghelf g. Ghegheven tote Sinteh Gheerden berghe des donresdaghes na sinte Jans dach middezomer int jaer ons Heren Mo CCCo ses ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Pieter Wierix f.i

a
Will. B.
b
woenachtich B.
c
Willame B.
d
harnsche A.
e
vair A; waer B.
f
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
g
hier seghele herhaald A.
h
Zente B.
i
zone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem de wapensmid