Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X053r_248_1 B ZH_G_X044r_248_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 53r, nr. 246 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 44r, nr. 240 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Sinte Gerdena bergeb ende den joncfrouwen aldaer.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 155.

Wi Willaemc grave etc. maken cond etc. dat weld bi onsen wille is ende ghehenghenessen dat onse ghezuerene van onser poirten van Sintef Gheerden berghe vercoft hebben den joncvrouwen vander doerderg ordine vierdalf morghen ende een hont lands, item Woutere Colensh f.i drye morghen, item Tielemannej ver Belien sone sesse morghen, item Janne k Masten omtrent twie hond, somme van den morghentale hier of belopen dertien morghenl, willic land voirscreven gheleghen es oestwaert van den utersten steenweghem die buten onser poirten voirs. leitn tote Steeloo waert uytghaet, streckende lancs den steenwech also groet ende al so clene alstp oestwaert binnen onser poirte vryheitq gheleghen es; ende wi hebben gheloeft ende gheloven met desen brieve allen den ghene r die voirscreven sien die dit land ghecoft hebben, dat wijt hem waren zullen ende vryen toet enen rechte eyghendoeme commerloes ende onghecalenghierts van onsen weghen, sonder alle argheliste.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na sinte Lucien daghe int jaer ons Heren Mo CCCo ende XXVI.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Willaemt camerlinc et commune consilium.

a
G'den B.
b
b'g. B.
c
Will. A.
d
e onduidelijk, gecorrigeerd A.
e
ghesuoren B.
f
Zente B.
g
boven de regel toegevoegd A; derden B.
h
Colijns B.
i
zone B.
j
Thielemanne B.
k
hier Ja, doorgehaald B.
l
door andere hand (?) in de marge bijgeschreven A; door andere hand boven de regel toegevoegd B.
m
steen door andere hand boven de regel toegevoegd B.
n
lezing onzeker, door andere hand (?) in de marge bijgeschreven A; leyt B.
o
o met donkerder inkt verbeterd uit e A; Steeloe, de tweede e met donkerder inkt verbeterd uit c, de o verbeterd tot e, waarna de eind-e erboven is geschreven B.
p
st gecorrigeerd A.
q
lezing van de letters it onzeker A; vrihede B.
r
hier allen den ghenen herhaald, doorgestreept A.
s
ca onduidelijk, gecorrigeerd A; c gecorrigeerd B.
t
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: kopers van land bij Geertruidenberg