Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X053v_253_1 B ZH_G_X044v_253_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 53v, nr. 251 (primaire registratie).

In de ondermarge een reeks half uitgeveegde probeersels van de pen.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 44v, nr. 245 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Broeder Huge vanden Houte.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 158.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken condc etc. dat wi broeder Hughen van den Houte, augustijn, ghegheven hebben ende gheven toit onsen wille of toit onsen wederzegghen in rechter alemosse ende toit sinen studium te helpe vijf pond Hollandsd sjaers; ende onbieden onsen rentemeester van Zuythollande die nu es jof hier namaels wesen zal dat hi broeder Hughen voirs. dese voirscreven vijf pond f jaerlix gheve te Paesken sonder enich meer ghebot van ons te hebben, big manieren alst voirscreven es.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Coilneh des woensdaghes na Groete vastenavendi int jaer ons Heren XXVI.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willaemj camerlinc.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
con A.
d
Holl. AB.
e
Zuytholl. A.
f
hier Holl. B.
g
in B.
h
vóór het woord twee letters (cl?) uitgeveegd A; Coelne B.
i
vaste | navend, en de eerste a onleesbaar vanwege een vlek A; vasten avond B.
j
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: broeder Hugo van den Hout, augustijn