Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X056v_271_1 B ZH_G_X046v_271_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 56v, nr. 267 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 46v, nr. 263 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Willam van Hoirnea.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 436.

Graaf Willem III was voornemens naar Italië te reizen om keizer Lodewijk te steunen (Van Mieris, t.a.p.). Zie ook nr. ZH 272.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken kond allen luden. Want Willaem van Horne onse trouwen knape met ons over berch varen sal, zoe gheloven wi hem ende joncfrouwen Oeden van Horne sinen wive ende horen kinderen dat wise houden sullen in die heerscipie van Outena in allenc manieren alse zise nu besitten ende hore brieve houden, ter tijd toe dat hem vuldaend es alsoe als hore brieve houden.

In orkonden desen brieve etc. Ghegheven tote Dordrecht des manendaechs na sente Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et suum consilium.

a
n gecorrigeerd B.
b
Heneg. AB.
c
allem met het laatste been van de m geëxpungeerd A.
d
wldaen A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Horn, knaap