Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X060v_305_1 B ZH_G_X049r_305_1 ZH_G_X049v_305_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 60v, nr. 301 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 49r-49v, nr. 297 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Dordrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 476.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi bi rade ons Raeds vercoft hebben onsen poirteren die nu poirters sijn ende ghewest hebben in onse stede te Dordrechte, dair die nameliken hier nae of ghescreven staen, ende arve ligghende hebben tote Wieldrecht, eyghen of leen, in den eersten Jans Riken kinderef viere: Jan, Gheraerd, Everwi ende Lizebet, Jacopg Stevens sone, Pouwels Hughen soen, Steven Arnouds sone, Michiel Pouwels soen, Batte Arnouds Wittenh wedue, Gheraerd die Jonghe Coppepijni Gheraerds soen, Symon Wonnen soen, Pieter Stevens soen, Aernoudj Rembouds soen, Jan die Scoemaker, Gheraerd Snoec, Florens van der k Timpel, Jan heren Hughen soen, Costijn die Roede, Arnoud Boudijns sone, Willaem die Volre, Heinrijcl Maleghijs, Jacob Wonnen soen, Heynekijn Heyne Costijns soens kind, Hanne Banoc Hannekijn Jacobs soen, Hughe Nyclausm soen, Hannekijn Hughen soen, Ghene van Willpenn, Willaemo die Slechte, Gheraerd Boudijns sone, Badeloeghep Jan Moederkijn soensq wedue ende hoir kinderen die si hadde bi Janne Moederkijn voirseyt, Lizebet Willaem Baertoud soens wedue ende hoer kinderen die si hadde bi Willaemr voirs., ende Remboud Coeman, alle onse over mate die bi Janne herens Gillijs sone onsen rentemeister van Zuythollandt ende van onsen weghen ghemeten es ende an horen lande gheleghen es, eyst ane eyghen jof ane liene, tote haren vryen eyghendom, bede boven den weghe ende beneden den weghe, elke marghen omme dartich scellinghe Hollansche; ende hier of hebben si ons betaeld den eersten penninc ende den lesten. Hier bi soe beloeven wi hem alle onse over mate voirnoemd te waerne alse een vry eyghen erve, ende sonder dijc, ende sonder alrehande arghenlist.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghel. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich des vriendaghes nae sinte Lucyenudaghe.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Willelmumv de Duvenvoirde, Jan sheren Gillijsw f.x et alios.

a
Dordr. B.
b
Will. B.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Dordr. AB.
f
boven -dere een overtollig afkortingsteken voor er A.
g
Jacob B.
h
Witt' A; Witter B.
i
Coppekijn B.
j
Arnoud B.
k
hier Timpelen, doorgestreept B.
l
Heynric B.
m
Nyclais B.
n
Wilpen, met de p verbeterd uit de aanzet van een opgaande schacht B.
o
Will. B.
p
Badeloghe B.
q
zone B.
r
i gecorrigeerd A; Willame B.
s
sheren, de eerste letter gecorrigeerd uit g B.
t
Zuytholl. AB.
u
Lucien B.
v
Will. AB.
w
Gill. AB.
x
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: enkele Dordtse poorters