Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X072v_399_1 B ZH_G_X056v_399_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 72v, nr. 394 (1331 ca. eind juli).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56v, nr. 390 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Jan sheren Gillis z.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 186.

Vgl. het voorafgaande nr. ZH 398.

Alle den ghenen die desen brief sullen sien of horen lezen doe ic te wetene Jan heren Gillijs f., porter in Dordrechta, dat ic ontrumed hebbe minen lieven here den ..graveb van Heynnegouwenc etc. te lossene alsulc goid alse ic verpacht hebbe jeghens den here van der Lecke, in alre manieren alse die brief houd dien ic ghegheven hebbe minen here van der Lecke bezeghelt med minen zeghel, is dat hijs selve niet lossen en wille.

In orkonde d. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo XXXo des satersdaghes na beloken Paisken.

 

e Ista littera est sub Enghelbertof.

a
Dordr. AB.
b
grave B.
c
Heym. A; Heynn. B.
d
hier etc. B.
e
het volgende door een andere hand A.
f
Enghelb'to A; Engheb'to B.
Oorkonder: Jan heer Gillisz., poorter in Dordrecht
Destinataris: graaf Willem III