Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X082r_461_1 B ZH_G_X064r_461_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 82r, nr. 455 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 64r, nr. 451 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hadewij Jans wijff vana Bisoye lijfftocht.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Willem grave etc. maken cond etc. dat Jan van Bisoye mid onser hand ghemaect hevet Hadewy sinen wive tot hore lijftocht die helft van al sinen renten van den ambocht van Bysoie, legghende binnen desen marken: Wailwijc dat oyst ende, dat ambocht van der Zijtwinde dat westende, die Maze die nortside ende die niewe strate die zuytside; in wilker lijftochte wi gheloven Hadewien vors. te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende coustume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven tot Sente Gheerden berghe des sonnendaghes na Alre heylighen dach int jair van XXXIIIo.

a
va (de afkortingsstreep is blijkbaar vergeten) B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Besoijen en zijn echtgenote Hadewij