Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij

Naam partij Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij
Bronnen In de historiografie is de Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij tot dusverre nauwelijks verder gekomen dan de status van voetnoot. Uitzonderingen hierop zijn de scriptie van Thüss en het artikel van Bank, die ingaat op de verhouding tussen de RKAP en het episcopaat.
 
Van de RKAP is in de meest uiteenlopende archieven materiaal gevonden. Zo zijn van het partijorgaan De Wacht op drie verschillende plekken exemplaren gevonden: in de collectie J.A. Veraart (ARA), in het archief van het bisdom Den Bosch en in het archief van het aartsbisdom Utrecht. In De Wacht van 12-2-1934 is ook het beginsel- en werkprogramma afgedrukt. In de collectie Veraart (ARA) ligt bovendien nog een drietal exemplaren van Ideaal (1-11-1933, 1-2-1934 en 13-4-1934), het partijorgaan van de RKDAP.
 
Ander bronnenmateriaal bestaat uit enkele brieven en pamfletten. In het RKSP-archief op het NIOD is een pamflet gevonden, gericht tegen de RKAP in Den Haag. In de bisschoppelijke archieven van Den Bosch en Utrecht is enige correspondentie gevonden tussen het episcopaat en het bestuur van de RKAP.
 
Redelijk wat materiaal over de RKAP (alhoewel zeer gekleurd) is te vinden in het blad van de Roomsch-Katholieke Vokspartij Onze Vaan (bv. 8-1-1932, 15-1-1932 (ingezonden brief Beuker) en 3-2-1933) In De Residentiebode van 11-6-1934 staat meer over de achtergronden van het ontstaan van de partij (zie ook 22-11-1931). In De RK-Bouwvakarbeider van 13-5-1933 een ingezonden brief over een RKAP-actie in de St. Joseph-bond in Arnhem.
 
De RKAP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginsel-en werkprogramma, 5-5-1933, De Wacht, 5-5-1933, Utrechter Archieven
Boeken B.J. Thüss, Het politiek dissidentisme bij de Nederlandse Rooms-Katholieken in de periode tussen de beide wereldoorlogen [doctoraalscriptie Nijmegen] (1973)
Artikelen Jan Bank, 'Beheersing en beheersbaarheid van het katholieke volksdeel', in:P.W. Klein, G.J. Borger (red.) De jaren dertig. Aspecten van crisis en werkloosheid (red. P.W. Klein en G.J. Borger) (Amsterdam 1979) 228-236
Periodiek De Wacht. Orgaan van de Katholiek-Democratische Arbeiderspartij. Partij voor hoofd en handarbeiders, middenstanders en kleine boeren [1933-1934]
Oplage 4500 (gegarandeerd). Redactie Felix Donders en Chr. Vocht. Secr. H.F. Koopman en adm. J.A. van der Heijden. 1e jrg nr. 3 (6-10-1933) in ARA, exemplaren in Archief Bisdom 's-Hertogenbosch en Utrechter Archieven.
Het Ideaal. Van de Roomsch Katholieke Arbeiderspartij in Nederland [1934-1935]
In het Archief Veraart zijn drie exemplaren aanwezig (1-11-1933, 1-2-1934 en 13-4-1934).
Archieven Politica 5, Archief Bisdom 's-Hertogenbosch
Correspondentie bestuur Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij met episcopaat en exemplaren De Wacht 23-2-1934. [* * *]
 
Archief Aartsbisdom Utrecht 249, Utrechter Archieven
Map 1401, correspondentie bestuur Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij met episcopaat en exemplaren De Wacht. [* * *]
 
J.A. Veraart 207, Algemeen Rijksarchief
Doos 6-23 exemplaren De Wacht en Ideaal en krantenknipsels Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij. [* * *]
 
Studiezaalmap Verkiezingen 1933, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Pamflet Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij. [* *]