Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Volkspartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Roomsch-Katholieke Volkspartij
Afkorting RKVP, R.K.Volkspartij
Andere benamingen Katholieke Volkspartij, Volkspartijers
Periode 1922 (30 december) - 1933 (24 september)
Karakteristiek De RKVP was tussen 1922 en 1933 de voornaamste katholieke splinterpartij in Nederland. De voornaamste reden voor de oprichting was de volgens de dissidenten weinig sociale en democratische koers van de RKSP.
Zie ook: Katholiek Democratische Partij, Lijst Arts, Katholiek Democratische Bond
Verkiezing
(details)
Gemeenteraad, 1923
Provinciale Staten, 1923
Tweede Kamer, 1925
Gemeenteraad, 1927
Provinciale Staten, 1927
Tweede Kamer, 1929
Gemeenteraad, 1931
Provinciale Staten, 1931
Tweede Kamer, 1933
(details over de verkiezingen)
Personen Antoine Henricus Arnoldus Arts (Voorzitter)
mr. Pius Maria Arts (Fractievoorzitter Tweede Kamer)
P.M. Beyerbergen van Henegouwen (Voorzitter)
Felix A.C. Donders (Bestuurslid)
Julius Jacobus Gemmel (Tweede secretaris)
Jan Houtsma (Secretaris)
J. Kayen (Secretaris)
Marinus Johannes Gerardus Kuypers (Redacteur partijblad)
W.C. Setteur (Voorzitter)
Henri Wehrens (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Chris D. Wesseling (Voorzitter)
Bronnen
(details)
De geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Volkspartij komt in verschillende studies aan de orde. De scripties van Witte, Thüss en Spruyt besteden alle ruimschoots aandacht aan de partij. Vooral de scriptie van Witte is bijzonder informatief. Meer zijdelings wordt de RKVP behandeld in de studies van Van Meeuwen, Borm, Beaufays en De Jongh.
 
Het partijarchief is waarschijnlijk verloren gegaan. De meest bruikbare archieven zijn knipselarchieven over de partij die onderdeel zijn van andere collecties (Van der Goes, Het Volk, Michaël, Veraart) In de verschillende bisschoppelijke archieven is voorts nog enige correspondentie bewaard gebleven.
 
De belangrijkste bron voor wat betreft de periode 1930-1933 is het partijblad Onze Vaan, dat op het IISG en op het KDC in te zien is. Van de Roomsche Democraat, het partijblad uit de periode 1925-1929 zijn slechts enkele exemplaren bewaard gebleven op het IISG en in het archief Veraart (ARA). Voor de vroege periode (1922-1925) kan het best gebruik gemaakt worden van de Nieuwe Tilburgsche Courant.
 
De RKVP heeft redelijk veel brochures nagelaten, waarvan de meeste van de hand van C.D. Wesseling komen. Ook zijn de statuten, het partijprogramma en het huishoudelijk reglement in brochurevorm uitgegeven. De partij stond niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1
programma2