Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zending


Toon navigatie Verberg navigatie

Kerkgenootschappen: Nederlandse Hervormde Kerk:

45 bestanden gevonden
Naam O/P M/Z Periode Denominatie
Bale Wyoto Organisatie Zending 1925-1952 Nederlandse Hervormde Kerk
Comité ‘De Christen-Werkman’ Organisatie Zending 1847-1861 Nederlandse Hervormde Kerk
Comité tot steun der Rijnsche zending in de Bataklanden Organisatie Zending 1917-1940 Nederlandse Hervormde Kerk
Comité tot voorziening in de geestelijke behoeften van de gevestigde Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op de Sangir- en Talaud-eilanden Organisatie Zending 1891-1951 Nederlandse Hervormde Kerk
Comité van bijstand in Nederland van de Vereeniging voor Soendaneesche Meisjesscholen (Batavia) Organisatie Zending 1913-1942 Nederlandse Hervormde Kerk
Comité voor lectuurverspreiding aan zendelingen Organisatie Zending 1919-1945 Nederlandse Hervormde Kerk
Comité Zendingsfilm Organisatie Zending 1928-1931 Nederlandse Hervormde Kerk
Commissie ‘De Wereldkerk’ Organisatie Zending 1948-1979 Nederlandse Hervormde Kerk
Commissie van Bijstand in Nederland van de Vereeniging ter bevordering van het Christelijk leven en onderling hulpbetoon Organisatie Zending 1898-1960 Nederlandse Hervormde Kerk
Commissie van leiding inzake kerkelijke zending Organisatie Zending 1908-1914 Nederlandse Hervormde Kerk
Commissie voor de Karo Batakzending te Amsterdam Organisatie Zending 1889-1908 Nederlandse Hervormde Kerk
De Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk Organisatie Zending 1901-2010 Nederlandse Hervormde Kerk
Hemmensche Zendingsstichting Organisatie Zending 1932-2010 Nederlandse Hervormde Kerk
Hervormde Raad voor In- en Uitwendige Zending Organisatie Zending 1940-1951 Nederlandse Hervormde Kerk
Java-Comité Organisatie Zending 1855-1951 Nederlandse Hervormde Kerk
Kinder-Zendingsvereeniging ‘Egypte’ Organisatie Zending 1898-1955 Nederlandse Hervormde Kerk
Nederlandsche Bond van Zendelingen-Kweekelingen te Rotterdam Organisatie Zending 1897-1934 Nederlandse Hervormde Kerk
Nederlandsche Studenten Zendings Bond Organisatie Zending 1899-1928 Nederlandse Hervormde Kerk
Nederlandsche Zendingsvereeniging Organisatie Zending 1858-1946 Nederlandse Hervormde Kerk
Nederlandsch Zendeling Genootschap Organisatie Zending 1797-1951 Nederlandse Hervormde Kerk
N.V. Handelsvereeniging Nieuw Guinea Organisatie Zending 1888-1907 Nederlandse Hervormde Kerk
Ooster-Zendingsfeest voor Graafschap en Lijmers Organisatie Zending 1908-1937 Nederlandse Hervormde Kerk
Predikanten Zendingscursus Organisatie Zending 1912-1941 Nederlandse Hervormde Kerk
Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde kerk Organisatie Zending 1951-1999 Nederlandse Hervormde Kerk
Samenwerkende Zendingscorporaties Organisatie Zending 1905-1947 Nederlandse Hervormde Kerk
Stichting ‘De Vereenigde Nederlandsche Zendingscorporaties’ Organisatie Zending 1947-1951 Nederlandse Hervormde Kerk
Stichting ‘De Zending der Nederlandse Hervormde Kerk’ Organisatie Zending 1951-2011 Nederlandse Hervormde Kerk
Stichting ‘Het Hemmensche Fonds Van Lijnden-Van Hogendorp’ Organisatie Zending 1922-2010 Nederlandse Hervormde Kerk
Stichting ‘Het Lyndensch Fonds voor Kerk en Zending’ Organisatie Zending 1926-2010 Nederlandse Hervormde Kerk
Utrechtsche Vrouwen Hulp Vereeniging Organisatie Zending 1859-1959 Nederlandse Hervormde Kerk
Utrechtsche Zendingsvereeniging Organisatie Zending 1859-1951 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging ‘Centraal Comité voor Zendingssteun in Natura’ Organisatie Zending 1924-1939 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging 'Het Zendingsbureau van de Samenwerkende Zendingscorporaties' Organisatie Zending 1908-1946 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging Nederlandsche Zendingsschool Organisatie Zending 1905-1946 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging tot het onderhouden van een Kost- en Dagschool voor Dochters van Hoofden en Aanzienlijken in de Minahassa (te Tomohon) Organisatie Zending 1881-1949 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging tot opvoeding en opleiding van zonen van Evangelie-arbeiders in onze Overzeesche Bezittingen Organisatie Zending 1913-1958 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging tot uitbreiding van het Evangelie in Egypte te ‘s-Gravenhage Organisatie Zending 1885-1978 Interkerkelijk (Nederlandse Hervormde Kerk en Evangelisch-Lutherse Kerk)
Vereeniging tot uitrusting van Zendelingen van het Nederlandsch Zendelinggenootschap Organisatie Zending 1859-1939 Nederlandse Hervormde Kerk
Vrouwen Hulp Zendelinggenootschap Rotterdam Organisatie Zending 1822-1922 Nederlandse Hervormde Kerk
Vrouwen Zendingsbond Organisatie Zending 1929-1947 Nederlandse Hervormde Kerk
Wari Klapper Cultuur Maatschappij te Rotterdam Organisatie Zending (1903) 1913-1949 Nederlandse Hervormde Kerk
Zendingsdrukkerij te Ermelo Organisatie Zending 1886-1910 Nederlandse Hervormde Kerk
Zendingshogeschool der Nederlands Hervormde Kerk Organisatie Zending 1947-1971 Nederlands Hervormde Kerk
Zendingspensioenfonds Organisatie Zending 1936-1963 Nederlandse Hervormde Kerk
Zuider-zendingsfeest Organisatie Zending 1873-1939 Nederlandse Hervormde Kerk
45 bestanden gevonden