Databank sport

 
English | Nederlands

Turnkring Purmerend en Omstreken

Naam Turnkring Purmerend en Omstreken
Opmerkingen over naam Ook als De Turnkring gevestigd te Purmerend.
Alternatieve namen
  • Bond van gymnastiekvereenigingen De Turnkring (vóór dec. 1919)
Plaats Purmerend
Provincie Noord-Holland
Begindatum 5 november 1905 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 12 juni 1906 no. 44; 31 maart 1909 no. 28; 17 december 1919 no. 61
Doelstelling

De beoefening van de gymnastiek te bevorderen [door onder meer] het in een verband samenbrengen van turnvereenigingen, gevestigd in en om de polders Schermer, Beemster en Purmer (1906).

De beoefening van de gymnastiek en de lichte athletiek te bevorderen [door onder meer] het in één verband te zamen brengen van gymnastiekvereenigingen, gevestigd in en om de polders Schermer, Beemster en Purmer en het waterschap Waterland (1919).

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V.
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 26 juli 1906 no. 172 (KB; no. 605; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 6 mei 1909 no. 105 (KB; no. 612; wijziging statuten).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 134 (ledenlijst).

Bijvoegsel Staatscourant 4 feb. 1920 no. 24 (KB; no. 313; oprichting).

Het Turnblad 26 nov. 1925, p. 383 (20-jarig bestaan).

Jaarverslag K.N.G.V. 1926, p. 8 (25-jarig bestaan).

Opmerkingen

In statuten van 1906 en 1909 als Bond van gymnastiekvereengingen de Turnkring te Purmerend.