Databank sport

 
English | Nederlands

Onderlinge Korfbal Bond (O.K.B.)

Naam Onderlinge Korfbal Bond (O.K.B.)
Plaats Friesland
Provincie Friesland
Begindatum 24 april 1927 (oprichting)
Einddatum (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportblad nrd. prov. 26 apr. 1927, p. 49 (oprichtingsvergadering).

Sportblad nrd. prov. 6 dec. 1927, p. 549 (besluit tot voortzetting Bond).

Opmerkingen

Opgericht op 24 apr. 1927 in café Drie Romers te Roordahuizum door afgevaardigden van Deinum, Goutum, Warga, Roordahuizum, Irnsum en Akkrum. Wirdum, Wartena en Oldeboorn zonden adhesiebetuigingen. De aanwezigen hadden met name bezwaar tegen de hoge kosten die aansluiting bij de F.K.B. teweeg zou brengen; Sportblad nrd. prov. 26 apr. 1927, p. 49.