Databank sport

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Voetbalbond

Naam Rotterdamsche Voetbalbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 21 november 1894 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 22 januari 1921 no. 45; 19 november 1926 no. 16; 10 oktober 1932 no. 35
Doelstelling

De bevordering van het voetbalspel in Rotterdam en omliggende gemeenten (1921 en 1925).

De beoefening van het voetbalspel te bevorderen en te leiden, mede als een middel voor lichamelijke ontwikkeling (1932).

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • De Athleet
  dec. 1894
 • De Rotterdamsche Sport: weekblad, gewijd aan verschillende takken van sport
  okt. 1905
 • De Sport: weekblad gewijd aan verschillende takken van sport
 • Sportkroniek
  juli 1908 -
 • Officiëele mededeelingen van den Nederlandsche Voetbal-Bond
 • Officiëele mededeelingen van den Rotterdamsche Voetbalbond
  1910 - 1920?
 • Sportrevue 't Stadion
  aug. 1920 - aug. 1923
 • Officiëele mededeelingen van den Rotterdamsche Voetbalbond
  aug. 1923 -
Verantwoording gegevens

Nederlandsche Sport 10 nov. 1894, p. 6 (plannen voor oprichting Bond).

Nederlandsche Sport 17 nov. 1894, p. 9 (idem).

Voetbal-jaarboekje N.V.B. 1898-1899 (niet erkend door N.V.B.).

Het Sportblad 18 nov. 1904, p. 6-7 (10-jarig bestaan).

De Rotterdamsche Sport 5 okt. 1905, p. 1 (officieel orgaan).

De Sport 19 okt. 1905, p. 1 (officieel orgaan).

Sportkroniek 21 juli 1908, p. 49 (officieel orgaan).

Sportkroniek 19 nov. 1919, p. 401 (overzicht 25-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 22 mrt. 1921 no. 57 (KB; no. 690; oprichting en zetel).

Bijvoegsel Staatscourant 31 dec. 1926 no. 255 (KB; no. 1181; nieuwe versie bij verlenging).

Sportrevue 't Stadion 9 mrt. 1921, p. 700 (K.B. statuten R.V.B.).

O.M. van den R.V.B. 13 juli 1931, p. 1 (instelling zaterdagmiddag-competitie).

Bijvoegsel Staatscourant 18-19 nov. 1932 no. 225 (KB; no. 1088; nieuwe statuten bij verlenging).

Inventaris archief van de KNVB, p. 45.

 

Opmerkingen

In de eerste competitie van 1894 speelden Leonidas, Neptunus, Excelsior, Kralingen, Celeritas en de tweede elftallen van Sparta en Rapiditas; Het Sportblad 18 nov. 1904, p. 6.

 

In 1910 besloot de R.V.B. de officiële berichten niet meer in het orgaan van de N.V.B. te publiceren "doch deze wekelijks rechtstreeks aan belanghebbenden toe te zenden"; O.M. van den N.V.B. 1 nov. 1910, p. 3.

 

Begon in 1931-1932 met zaterdagmiddag-competitie; Lichaamsoefening 23 juli 1931, p. 381-382.