Databank sport

 
English | Nederlands

Noordhollandsche Voetbalbond

Naam Noordhollandsche Voetbalbond
Opmerkingen over naam Ook als Noord-Hollandsche Voetbalbond.
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 14 september 1902 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 8 april 1921 no. 80; 12 maart 1932 no. 37; 7 mei 1936 no. 72
Doelstelling

In samenwerking met den Nederlandschen Voetbal-Bond de bevordering van het voetbalspel in Noordholland boven het IJ (1921).

 

In samenwerking met den Koninklijken Nederlandschen Voetbalbond, de bevordering van het voetbalspel in de provincie Noordholland benoorden het IJ (1936).

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • Algemeen sportblad voor Noord-Holland
  1916 - mei 1920
 • Algemeen sportblad
  mei 1920 - okt. 1935
 • Het Groentje
  1936
Verantwoording gegevens

Het nieuws van den dag 23 sep. 1902, p. 11 (oprichting).

Voetbal-almanak 1906-1907, p. 63-64 (ledenlijst; met 14-10-1902).

Bijvoegsel Staatscourant 20-21 mei 1921 no. 96 (KB; no. 1360; oprichting en zetel).

Algemeen sportblad 8 sep. 1927, p. 6-7 (jubileumboek bij 25-jarig bestaan).

Sportkroniek 8 sep. 1927, p. 1024 (historie bij 25-jarig bestaan).

Algemeen sportblad 15 sep. 1927, p. 2 (tekst en muziek bondslied).

Bijvoegsel Staatscourant 22-23 apr. 1932 no. 78 (KB; no. 376; verlenging).

Algemeen sportblad 15 sep. 1932, p. 1-3 (foto's bestuur bij 30-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 19-20 juni 1936 no. 118 (KB; no. 472; verlenging).

Inventaris archief van de KNVB, p. 36 (noot 48).

Opmerkingen

Bestond bij oprichting uit Z.V.V. (Zaandam), Sport (Hoorn) en Alcmaria Vultrix (Alkmaar), waarna later ook enige Amsterdamse clubs (Ajax, V.V.V. en V.V.A.) zich aansloten.