Databank sport

 
English | Nederlands

Kantoor Voetbal Organisatie Rotterdam (K.V.O.R.)

Naam Kantoor Voetbal Organisatie Rotterdam (K.V.O.R.)
Alternatieve namen
  • K.V.O.R. (Kantoor VoetbalOrganisatie Rotterdam) (vóór dec. 1927)
  • Kantoor Voetbal Organisatie (K.V.O.) (1927-1933)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 17 juni 1927 (oprichting)
Einddatum juli 1940 (opheffing)
Koninklijk Besluit 6 april 1933 no. 102; 27 september 1939 no. 30
Doelstelling

De beoefening van het voetbalspel door kantoorbedienden en daarmee gelijkgestelden of anderen, ter beoordeeling van het bestuur, van vereenigingen, gevestigd te Rotterdam en omliggende gemeenten, te bevorderen en zijn toestanden te verbeteren, mede als middel voor lichamelijke ontwikkeling.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1927-1931)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 23 juni 1927, p. 757 (oprichting met 19-tal kantoorclubs).

Sportkroniek 30 juni 1927, p. 781 (definitieve oprichting en bestuur).

O.M. van den R.V.B. 9 aug. 1927, p. 1 (afkorting K.V.O.R. en toetreding).

O.M. van den R.V.B. 20 sep. 1927, p. 3 (indeling K.V.O.R. zaterdag).

Adreslijst R.V.B. 1927-1928, p. 60 (K.V.O.R. onder nieuw toegetreden clubs).

Sportkroniek 12 dec. 1927, p. 1468 (registratie naamswijziging; R.V.B.).

O.M. van den R.V.B. 29 juni 1931, p. 2 (programma van de K.V.O.R.).

O.M. van den R.V.B. 30 nov. 1931, p. 5 (verbod op spelen in K.V.O.R.).

Sportkroniek 9 jan. 1933, p. 41 (verval clubnaam door afscheiding van R.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 2-3 juni 1933 no. 107 (KB; no. 385; afkorting; oprichting en zetel).

Sportkroniek 18 juni 1936, p. 766 (verbod K.N.V.B. op contacten).

Bijvoegsel Staatscourant 10-11 nov. 1939 no. 221 (KB; no. 1073; wijziging statuten).

Opmerkingen

K.V.O. was geregistreerd als 99 - 1927; Sportkroniek 9 jan. 1933, p. 41 (verval clubnaam door afscheiding van de R.V.B.).

Opgericht op 17 juni 1927 door een 19-tal kantoorverenigingen in Café-restaurant Thalia en met medewerking van de R.V.B.; Sportkroniek 23 juni 1927, p. 757.

 

O.M. van den R.V.B. 9 aug. 1927, p. 1: "Ten aanzien van de K.V.O.R. wordt er op gewezen dat deze organisatie onder Bondstoezicht zelf haar wedstrijdprogramma's regelt, terwijl de spelers die lid en speler zijn van een toegetreden vereeniging schriftelijk dispensatie van hunne vereeniging op het Bondsbureau moeten inzenden."