Databank sport

 
English | Nederlands

M.L.D.

Naam M.L.D.
Plaats Julianadorp
Provincie Noord-Holland
Begindatum september 1931 (eerste vermelding)
Einddatum 1937 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Noord-Hollandsche Voetbalbond (1931-1937)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag N.H.V.B. 1930-1931, p. 3 (toetreding M.L.D. te Den Helder).

Algemeen sportblad 10 sep. 1931, p. 1 en 3 (toetreding en indeling in N.H.V.B. 2 D).

Sportkroniek 24 sep. 1931, p. 1169 (registratie M.L.D. in Julianadorp; N.H.V.B.).

Jaarverslag N.H.V.B. 1931-1932, p. 19 en 25 (eindstand 2 D).

Algemeen sportblad 13 okt. 1932, p. 9 (Den Helder).

Sportkroniek 13 jan. 1936, p. 59 (N.H.V.B.).

Jaarverslag N.H.V.B. 1936-1937, p. 21 (eindstand 2 F).

Sportkroniek 24 jan. 1938, p. 116 (verval clubnaam door ontbinding).

Opmerkingen

M.L.D. was geregistreerd als 77 - 1931; Sportkroniek 24 jan. 1938, p. 116 (verval clubnaam door ontbinding).