Databank sport

 
English | Nederlands

H.V.C. (Hollandia Victoria Combinatie)

Naam H.V.C. (Hollandia Victoria Combinatie)
Opmerkingen over naam Voluit Amersfoortsche voetbalvereeniging H.V.C.
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 5 februari 1905 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 29 december 1915 no. 42; 10 april 1922 no. 60; 23 augustus 1937 no. 55
Doelstelling

De beoefening en bevordering van het voetbalspel en de sport in het algemeen (1915 en 1922).

Het beoefenen der voetbalsport en de sport in het algemeen (1937).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1910)
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1905-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 47.

Voetbal-almanak 1905-1906, p. 121 (H.V.C. in U.P.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1910-1911, p. 200 (toetreding N.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 3 (registratie clubnaam voor N.V.B. en U.P.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1911-1912.

Jaarboekje U.P.V.B. 1914-1915, p. 21 (oprichting en toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 9 mrt. 1916 no. 58 (KB; no. 245; afkorting en oprichting).

Sportkroniek 24 mrt. 1920, p. 770 (U.P.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst U.P.V.B. 1921-1922.

Bijvoegsel Staatscourant 20 juni 1922 no. 118 (KB; no. 1142; nieuwe versie statuten).

Sportleven 6 mrt. 1929, p. 77 (afkorting en Kon. Besl. 1915).

Bijvoegsel Staatscourant 24-25 sep. 1937 no. 184 (KB; no. 725; nieuwe statuten bij verlenging).

Adreslijst U.P.V.B. 1937-1938.

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941.

Opmerkingen

H.V.C. was geregistreerd als 32 - 1911.