Databank sport

 
English | Nederlands

Rotterdamsche gymnastiekvereeniging Ulysses

Naam Rotterdamsche gymnastiekvereeniging Ulysses
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 18 maart 1899 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 22 december 1906 no. 46; 13 december 1916 no. 44; 17 maart 1928 no. 14
Doelstelling

De beoefening der gymnastiek (1906).

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek (1916).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1908)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
  • Rotterdamsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 24 jan. 1907 no. 20 (KB; no. 66; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 108 en 143 (gewest, oprichting en toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 31 jan. 1917 no. 26 (KB; no. 201; wijziging statuten).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 518.

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (25-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Bijvoegsel Staatscourant 24 apr. 1928 no. 80 (KB; no. 394; verlenging).

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 9 (30-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 73 (Kring Rotterdam en Omstreken).

Het Turnblad 3 mrt. 1939, p. 44 (40-jarig bestaan).

Het Turnblad 28 apr. 1939, p. 80 (idem).

Het Turnblad 20 juni 1941, p. 98 (plaats en Kring).