Databank sport

 
English | Nederlands

S.M.O.

Naam S.M.O.
Plaats Heerenveen
Provincie Friesland
Begindatum oktober 1923 (eerste vermelding)
Einddatum september 1925 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Friesche Voetbalbond (1923-1925)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportblad voor Friesland 24 okt. 1923, p. 471-472 (geschil met H.V.C. over speelveld).

Sportblad voor Friesland 7 nov. 1923, p. 499 (toetreding F.V.B.).

Sportblad voor Friesland 15 juli 1924, p. 241 (toetreding in 1923).

Sportblad voor Friesland 7 apr. 1925, p. 31 (schorsing F.V.B. na herhaald niet opkomen).

Sportblad voor Friesland 1 sep. 1925, p. 333 (royement F.V.B. wegens wanbetaling).

Sportblad nrd. prov. 20 juli 1926, p. 233 (royement in jaarverslag F.V.B. 1925-1926).