Databank sport

 
English | Nederlands

De Concordiaan

Naam De Concordiaan
Opmerkingen over naam Voluit R.K. Voetbalvereeniging De Concordiaan.
Alternatieve namen
  • Concordia (vóór 20 mei 1912)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 19 februari 1910 (oprichting)
Einddatum oktober 1916 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 13 juli 1912 no. 53
Doelstelling

Hare leden geestelijk en lichamelijk in Roomschen geest te ontwikkelen [...] door [onder meer] het spelen van voetbal [en] het beoefenen van athletiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1912-1915)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1914-1916)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

O.M. van den N.V.B. 27 aug. 1912, p. 4 (registratie naamswijziging zonder Bond).

Bijvoegsel Staatscourant 29 aug. 1912 no. 202 (KB; no. 1261; naamswijziging en oprichting).

O.M. van den N.V.B. 24 sep. 1912, p. 7 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1912-1913.

Jaarverslag R.V.B. 1914-1915 (toetreding De Concordiaan).

Sportkroniek 25 aug. 1915, p. 118 (toernooi R.K.V.V. De Concordiaan Rotterdam).

Adreslijst N.V.B. 1915-1916.

O.M. van den N.V.B. 31 okt. 1916, p. 1 (verval clubnaam met plaats).

Opmerkingen

De Concordiaan was geregistreerd als 35 - 1912.

 

Leidsche Courant 18 juni 1910, p. 11 met foto van de nieuw opgerichte voetbalclub Concordia van het St. Josephspatronaat in Rotterdam.

 

"Wat de Concordiaan betreft, deze vroeger sectarische vereeniging had zoodanige wijzigingen in haar statuten gebracht, dat het sectarisch karakter verdwenen was. Tegen opneming bestond toen geen bezwaar meer", Jaarverslag R.V.B. 1914-1915.

 

Oudenaarden, Hand in hand, kameraden, p. 41 noemt de katholieke voetbalvereniging De Concordiaan, opgericht op 6 apr. 1910, die in 1917 verdwijnt.