Databank sport

 
English | Nederlands

De Witte Kat (zaterdag)

Naam De Witte Kat (zaterdag)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 18 april 1940 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Afdeling Utrecht (1942)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Adreslijst N.V.B. afd. Utrecht 1942-1943 (oprichting en zaterdag).