Databank sport

 
English | Nederlands

D.W.S.V. (Door Wilskracht Sterk Vereenigd)

Naam D.W.S.V. (Door Wilskracht Sterk Vereenigd)
Alternatieve namen
  • D.W.S. (1931-1935)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 9 mei 1931 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1939)
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1931-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Afkorting: VVV, p. 33.

Jaarverslag U.P.V.B. 1933-1934, p. 11 (toetreding D.W.S. Utrecht).

Adreslijst U.P.V.B. 1934-1935 (met nieuwe clubnaam bijgeschreven).

Jaarverslag U.P.V.B. 1934-1935, p. 10 (naamswijziging).

Sportkroniek 1 apr. 1935, p. 410 (foutieve registratie D.W.S.E; U.P.V.B.).

Sportkroniek 8 apr. 1935, p. 442 (verbetering clubnaam).

Sportkroniek 7 sep. 1939, p. 1083 (toelating K.N.V.B.).

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Opmerkingen

D.W.S.V. was geregistreerd als 26 - 1935.

 

Bij registratie K.N.V.B. geen verwijzing naar eerste naam D.W.S.