Databank sport

 
English | Nederlands

Condor

Naam Condor
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum juni 1924 (oprichting)
Einddatum september 1932 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1930-1932)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1925-1932)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 7 juli 1925, p. 430 (toetreding R.K.U.V.B.).

Sportkroniek 17 dec. 1925, p. 1444 (registratie clubnaam; R.K.F. Utrecht).

Sport illustratie 20 juli 1926, p. 470 (registratie clubnaam door R.K.F.).

Sport illustratie 11 juni 1929, p. 648 (plaats; eerste lustrum).

Sport illustratie 1 apr. 1930, p. 342 (kampioensfoto in R.K.F. 2 K).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 731 (eindstand R.K.F. 2 M).

Sport illustratie 27 sep. 1932, p. 887 (royement R.K.U.V.B. wegens schuld).

Sport illustratie 1 nov. 1932, p. 988 (royement R.K.F. leden Condor te Utrecht).

Sportkroniek 10 feb. 1941, p. 103 (verval clubnaam door ontbinding; Onderafd. Utrecht).

Opmerkingen

Condor was geregistreerd als 101 - 1925; Sportkroniek 10 feb. 1941, p. 103 (verval clubnaam door ontbinding).