Databank sport

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Gymnastiekvereeniging Arnoldi

Naam Rotterdamsche Gymnastiekvereeniging Arnoldi
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 18 juli 1911 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 20 december 1913 no. 58; 5 juli 1918 no. 69
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1912)
Regionale bond
  • Gewest Zuid-Holland (1916)
  • Turnkring Rotterdam en Omstreken (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 14 feb. 1914 no. 38 (KB; no. 268; oprichting en beschermheren).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 104 en 143 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 646.

Bijvoegsel Staatscourant 14 nov. 1918 no. 267 (KB; no. 1870; wijziging statuten).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 73 (Kring Rotterdam en Omstreken).

Het Turnblad 8 dec. 1939, p. 208 (plaats).

Het Turnblad 20 juni 1941, p. 98 (plaats en Kring).

Opmerkingen

De club stond volgens de statuten van 1913 alleen open voor werklieden van de fabriek der stoomhoutzagerij van Arnold I. van den Berg Ltd. te Rotterdam.