Databank sport

 
English | Nederlands

Blauw Wit (zaterdag)

Naam Blauw Wit (zaterdag)
Opmerkingen over naam Voluit Zutphensche korfbalclub Blauw Wit.
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 20 november 1920 (oprichting)
Einddatum 1938 (opheffing)
Koninklijk Besluit 27 februari 1922 no. 67
Doelstelling

De beoefening van het korfbalspel te bevorderen, mede als een middel voor lichamelijke ontwikkeling.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
  • Overijsselsche Korfbalbond (1921-1922)
  • Geldersche Korfbalbond (1922)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 19 okt. 1921, p. 4 (toetreding O.K.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 16 mei 1922 no. 95 (KB; no. 796; oprichting).

Korfbal 15 nov. 1922, p. 4 (toetreding G.K.B.).

De IJsselstreek 10 okt. 1923, p. 11 (plaats; wedstrijd op zaterdag).

Korfbal 8 juli 1925, p. 12 (eindstand G.K.B. zaterdag).

Opmerkingen

De statuten van 1922 geven geen aanwijzing over bijzondere grondslag. Mogelijk gaat het om een protestants-christelijke club.