Databank sport

 
English | Nederlands

De Runde

Naam De Runde
Plaats Emmer-Erfscheidenveen
Provincie Drenthe
Begindatum februari 1924 (eerste vermelding)
Einddatum maart 1942 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Veenkoloniale Voetbalbond (1924)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 11 feb. 1924, p. 193 (registratie clubnaam; Veenk. V.B.).

Sportkroniek 12 mrt. 1942, p. 188 (verval clubnaam door ontbinding; Afd. Drente).

Opmerkingen

De Runde was geregistreerd als 12 - 1924; Sportkroniek 12 mrt. 1942, p. 188 (verval clubnaam door ontbinding).