Databank sport

 
English | Nederlands

Amstels Gymnastiek-Vereeniging

Naam Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 24 februari 1866 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 11 mei 1877 no. 18, 25 november 1882 no. 32, 5 april 1892 no. 37; 15 juli 1904 no. 66; 15 augustus 1906 no. 47; 31 oktober 1910 no. 60; 20 november 1916 no. 43; 25 april 1935 no. 37
Doelstelling

De gymnastiek te beoefenen en uit te breiden (1877).

De gymnastiek- en schermkunst te beoefenen en uit te breiden (1882 en 1906).

De gymnastiek in den meest uitgebreiden zin, benevens de schermkunst te beoefenen en uit te breiden (1916).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1868-1870, 1875-1927, 1932)
Regionale bond
  • Gewest Noord-Holland (1916)
  • Amsterdamsche Turnbond (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 5 juli 1877 (KB).

Staatscourant 29 mrt. 1883 (wijziging statuten).

Staatscourant 27 apr.  1892 (idem).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 11 aug. 1904 no. 187 (KB; no. 718; verlenging 29 jaar vanaf 11-5-1877).

Bijvoegsel Staatscourant 13 sep. 1906 no. 213 (KB; no. 879; nieuwe versie statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 8 dec. 1910 no. 287 (KB; no. 1540; idem).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 59 en 133 (gewest, oprichting en toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 19 jan. 1917 no. 16 (KB; no. 90; verlenging).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nrs. 1 en 28.

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 24 juli 1919, p. 4 (plaats).

Het Turnblad 4 mrt. 1926, p. 481 (foto bij 60-jarig bestaan).

Jaarverslag K.N.G.V. 1927, p. 10 (royement).

Jaarverslag K.N.G.V. 1932, p. 12 (toetreding).

Bijvoegsel Staatscourant 31 mei-1 juni 1935 no. 105 (KB; no. 530; verlenging).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 72 (Amsterdamsche Turnbond).

Het Turnblad 20 jan. 1939, p. 11 (plaats).

Het Turnblad 28 feb. 1941, p. 39 (75-jarig bestaan).

Site Amstels Gymnastiek Vereeniging.

Opmerkingen

Werd de club in 1875 heropgericht?