Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Kwiek

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Kwiek
Plaats Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1933 (eerste vermelding)
Einddatum december 1933 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 14 dec. 1933, p. 575 (ontbinding).

Opmerkingen

Opgericht door de Chr. Oranjevereeniging; een veertigtal leden ging over naar de Chr. Gymnastiekver. D.O.S.; Lichaamsoefening 14 dec. 1933, p. 575.