Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Bato

Naam Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Bato
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 15 oktober 1896 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 14 november 1898 no. 52; 23 september 1905 no. 73; 16 november 1909 no. 33; 14 januari 1933 no. 19
Doelstelling

De gymnastiek en het schermen, zoveel mogelijk, practisch te beoefenen en uit te breiden (1898 en 1909).

De lichamelijke oefening, in het bijzonder de gymnastiek en het schermen, te bevorderen in den meest uitgebreiden zin des woords (1933).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1899)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
  • Stichtsche Turnkring
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 1 dec. 1898 (KB; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 12 okt. 1905 no. 239 (KB; no. 886; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 16 dec. 1909 no. 294 (KB; no. 1527; nieuwe versie statuten).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 52 en 145 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 295.

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 24 juli 1919, p. 5 (plaats).

Bijvoegsel Staatscourant 10-11 feb. 1933 no. 30 (KB; no. 174; nieuwe statuten bij verlenging).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 69 (Stichtsche Turnkring).

Het Turnblad 6 jan. 1939, p. 6 (Stichtsche Turnkring).

Opmerkingen

In 1921 genoemd de Utr. Gymnastiek- en Schermvereeniging Bato, goedgekeurd bij KB 14 nov. 1898 no. 52 en 16 nov. 1908 no. 33; Algemeen sportblad Utrecht 1 nov. 1921, p. 16.