Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en athletiekvereeniging Oefening Staalt Spieren

Naam Gymnastiek- en athletiekvereeniging Oefening Staalt Spieren
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum 1 februari 1908 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 7 oktober 1911 no. 61
Doelstelling

De beoefening der gymnastiek en athletiek te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1989)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Twentsche Turnkring (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 26 okt. 1911 no. 251 (KB; no. 1520; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 41 en 144 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 527.