Databank sport

 
English | Nederlands

Steeds Hooger

Naam Steeds Hooger
Opmerkingen over naam Voluit Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging Steeds Hooger.
Alternatieve namen
  • Excelsior (vóór 31 aug. 1911)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 10 mei 1907 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 10 maart 1922 no. 15; 24 november 1936 no. 74
Doelstelling

De beoefening van het voetbalspel en de athletiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1917)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1912-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 189.

O.M. van den N.V.B. 28 nov. 1911, p. 3 (registratie clubnaam; R.V.B.).

Voetbal jaarboekje 1911-1912, p. 195 (R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 7 aug. 1917, p. 2 (toetreding N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1917-1918.

Adreslijst N.V.B. 1921-1922 (oprichting).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Bijvoegsel Staatscourant 23 mei 1922 no. 100 (KB; no. 807; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 12 jan. 1937 no. 6 (KB; no. 7; nieuwe statuten bij verlenging).

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940.

Adresboek R.V.B. 1939-1940.

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941.

Opmerkingen

Steeds Hooger was geregistreerd als 48 - 1911; Adresboek R.V.B. 1933-1934.

 

De Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging Excelsior veranderde ter wille van de R.V.B. op 31 aug. 1911 de naam in Steeds Hooger volgens de statuten van 1922 en 1936.

 

Toegetreden 1912.