Databank sport

 
English | Nederlands

S.V.B. (Sport Verwekt Broederschap)

Naam S.V.B. (Sport Verwekt Broederschap)
Opmerkingen over naam Voluit Amsterdamsche sportvereeniging S.V.B.
Alternatieve namen
  • Vriesbuur (vóór 25 juni 1925)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 21 mei 1924 (oprichting)
Einddatum juli 1933 (opheffing)
Koninklijk Besluit 27 mei 1929 no. 23
Doelstelling

Het beoefenen en bevorderen van het voetbalspel, korfbalspel en andere dergelijke sporten.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
  • Amsterdamsche Korfbalbond (1924-1933)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Korfbal 10 sep. 1924, p. 6 (toetreding Vriesbuur in A.K.B.).

Officiële adreslijsten N.K.B. 1924-1925 (Vriesbuur in A.K.B.).

Korfbal 8 juli 1925, p. 9 (naamswijziging en afkorting S.V.B. in A.K.B.).

Korfbal 21 juli 1926, p. 6 (A.K.B.).

Officiële adreslijsten N.K.B. 1926-1927 (A.K.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 12-13 juli 1929 no. 134 (KB; no. 674; oprichting en naamswijziging).

Korfbal revue 27 nov. 1930 (afkorting).

Revue der sporten 24 aug. 1931, p. 68 (toetreding N.K.B. met maning nieuwe naam).

Korfbal revue 16 mei 1933, p. 5 (opheffing korfbal-afdeling).

Korfbal revue 18 juli 1933, p. 5 (terugtrekking in A.K.B.).

Opmerkingen

De statuten van 1929 melden dat de naam op 25 juni 1925 was gewijzigd van Vriesbuur in Amsterdamsche Sportvereeniging Sport Verwekt Broederschap.