Databank sport

 
English | Nederlands

Tijnje

Naam Tijnje
Plaats Tijnje
Provincie Friesland
Begindatum mei 1922 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
  • Friesche Korfbalbond (1922)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportblad voor Friesland 31 mei 1922, p. 138 (toetreding F.K.B.).

Sportblad voor Friesland 29 apr. 1924, p. 77 (adreslijst F.K.B.).

Sportblad nrd. prov. 14 juni 1927, p. 154 (herintreding F.K.B.).

Opmerkingen

Onder "De korfbalsport van de G.V. Tijnje": in feb. 1927 bedankte Tijnje voor de F.K.B. wegens gebrek aan dames, maar in de lente opleving en hernieuwde aansluiting bij de F.K.B.; Sportblad nrd. prov. 7 juni 1927, p. 141.