Databank sport

 
English | Nederlands

T.O.G.U.

Naam T.O.G.U.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum september 1921 (eerste vermelding)
Einddatum augustus 1922 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1921-1922)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Adreslijst U.P.V.B. 1921-1922.

Algemeen sportblad Utrecht 4 juli 1922, p. 457 (bedankt in U.P.V.B.).

Algemeen sportblad Utrecht 18 juli 1922, p. 481 (toetreding Bondsjaar 1921-1922).

Algemeen sportblad Utrecht 15 aug. 1922, p. 533 (bedankt in U.P.V.B.).