Databank sport

 
English | Nederlands

Almelosche Gymnastiek Vereeniging (A.G.V.)

Naam Almelosche Gymnastiek Vereeniging (A.G.V.)
Plaats Almelo
Provincie Overijssel
Begindatum 22 oktober 1899 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 7 februari 1914 no. 36; 26 januari 1938 no. 6
Doelstelling

De ontwikkeling harer leden door practische beoefening der gymnastiek (1914).

De lichamelijke ontwikkeling te bevorderen (1938).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1903)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Twentsche Turnkring (1916)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 7 mrt. 1914 no. 56 (KB; no. 533; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 41 en 144 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 341.

Het Turnblad 19 feb. 1925, p. 58 (25-jarig bestaan in Jaarverslag 1924).

Jaarverslag K.N.G.V. 1929, p. 9 (30-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 1 mrt. 1938 no. 42 (KB; no. 221; verlenging).

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 76 (Kring Twente).