Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Kandati

Naam Utrechtsche gymnastiek- en schermvereeniging Kandati
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 18 oktober 1871 (oprichting)
Einddatum 1918 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 18 november 1888 no. 23; 23 maart 1897 no. 26; 23 november 1917 no. 18
Doelstelling

Zich in den wapenhandel en de gymnastiek te oefenen (1888).

Zich in de gymnastiek en de wapenhandel te oefenen (1917).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1882-1896, 1927)
Regionale bond
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
  • Stichtsche Turnkring (1927)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 9 feb. 1889 (KB).

Staatscourant 8 apr. 1889 (nieuwe versie statuten).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 145 (Utrechtsche Turnbond; niet aangesloten bij N.G.V.).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 82.

Bijvoegsel Staatscourant 6 feb. 1918 no. 31 (KB; no. 147; oprichting en verlenging).

Algemeen sportblad Utrecht 1 nov. 1921, p. 9 (komend gouden jubileum).

Het Turnblad 3 mrt. 1927, p. 910 (toetreding per 1 jan. 1927 en Turnkring).

Opmerkingen

De statuten van 1888 en 1917 bepaalden dat leden leerling of oud-leerling moesten zijn van de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht.

Jaarverslag K.N.G.V. 1927, p. 8 toetreding G.V. Kandati te Utrecht.