Databank sport

 
English | Nederlands

Volharding

Naam Volharding
Opmerkingen over naam Vanaf 1941/1942 V.C.V.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 29 april 1933 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1933-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 16 mei 1933, p. 432 (toetreding Volharding Utrecht in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 13 feb. 1934, p. 182 (foto).

Sport illustratie 4 sep. 1934, p. 1016 (indeling District 1).

Sport illustratie 31 mrt. 1936, p. 362 N (3-jarig bestaan).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 525 (eindstand District 1).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting Voorwaarts).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 8 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Adreslijst N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941 (V.C.V.).

Sportkroniek 25 juni 1942, p. 518 (registratie naamswijziging; Afd. Utrecht).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1942-1943, p. 2 (naamswijziging).

Opmerkingen

V.C.V. was geregistreerd als 51 - 1942.